Booking af jolleDANSK AMATØRFISKERFORENING - RØRVIG

REGELSÆT FOR RØRVIG FISKEKLUBS JOLLE

Bestyrelsen i DAFF Rørvig har formuleret følgende regler for lån og anvendelse af klubbens jolle, som kan anvendes til både redskabs- og stangfiskeri og kan bruges af såvel aktive som passive medlemmer af DAFF Rørvig.


Torben Gandrup er formand for vores jolle i klubben. Torben træffes på telefon: 40 58 02 03 og mail: tagandrup@hotmail.com

* * * * * * * * * *


1.Jollen ligger på plads 105 i Rørvig Havn.


2.Booking af tid for lån af jollen sker ved at gå ind på vores hjemmeside ”www.daff 4581.dk” under faneblad  ”Booking af jolle”.


3.Bruger af jollen skal have erfaring som sejler og har et basalt kendskab til almindelige søvejsregler. Klubben hjælper gerne ved at tage med på første tur, hvor man sammen kan øve sig og blive fortrolig med jollen.


4.Brugere af jollen skal bruge redningsveste (findes i klubhuset), og i øvrigt holde sig orienteret om vind og vejrforhold forud for sejlasen. Det anbefales ligeledes at en person på land er orienteret om planlagt tur, samt start og forventet afslutning på sejlturen.


5.Der SKAL medbringes mindst 1 funktionsdygtig mobiltelefon!


6.Brug og anvend jollen, som var det din egen, dvs. jollen afleveres pæn og rengjort efter brug. Jollen skal endvidere ALTID afleveres med fuld benzintank. Det skal bemærkes, at du aldrig må hælde gammel benzin på tanken idet der ofte vil være vand i gammel benzin og dette vil medføre motorproblemer. Vi anvender kun friskhentet 95 oktan benzin.


7.Lån af jollen koster Kr. 50 Kr. pr. gang og skal betales på MobilePay telefonnr.: 21317141 mærket ”Leje af jolle”. Pengene går til den almindelige vedligeholdelse, f.eks. bundmaling, olie osv..


8.Jollen er forsikret for egne skader og skader på andre både med mere. Vi har en selvrisiko på Kr. 2.000.-. bestyrelsen har besluttet, at en evt. skadevolder selv skal hæfte for halvdelen af evt. skader, dvs. Kr. 1.000.-.


9.Hvis der opstår skade på jolle eller ting, skal dette straks meddeles til Torben.


10.Jollen er godkendt til at sejle med max. 6 personer, men skal der fiskes, skal du regne med max. 3 personer.


11.Der er ikke påkrævet speedbådscertifikat for at sejle jollen, men det kan bestemt anbefales og klubben arrangerer meget gerne kursus efter behov. Et speedbådscertifikat kan erhverves på en weekend og koster under Kr. 500.-BOOKING

 
 
 
 
 
 
Marker accept
 
 
 

INFO om BOOKINGKALENDEREN

Når en dag/tid er booket og godkendt vil det fremgå af kalenderen hvem der har booket og dag og tid.

Vær opmærksom på at man kun kan booke via formularen ovenfor og altså ikke direkte på kalenderen.

Jollen kan normalt bookes alle dage i tidsrummet 06:00 - 22:00 Eventuelle ændringer vil fremgå her.


Dansk Amatørfiskerforening - Rørvig © 2007