VelkommenDANSK AMATØRFISKERFORENING - RØRVIG

I MENUEN SE HVAD DER SKER, KAN DU LÆSE OM HVAD DER SKER I DEN KOMMENDE TID OG OM AKTIVITER DER HAR FUNDET STED DEN SENESTE TID.


I BILLEDARKIVET KAN DU SE BILLEDER FRA RØRVIG HAVN HELT TILBAGE FRA 1878 OG TIL I DAG. ET STYKKE NEDE I ARKIVET KAN DU LÆSE OM KLUBBENS START OG SE BILLEDET AF DEN FØRSTE BESTYRELSE.


DU KAN OGSÅ FØLGE OS PÅ FACEBOOK HVOR TONEN ER MERE UFORMEL OG OPDATERINGER OFTE HURTIGERE END HER PÅ HJEMMESIDEN.

HER FINDER DU VORES KLUBHUS PÅ HAVNEN...
VORES KLUBHUS PÅ STEJLEPLADSEN VED HAVNEN (HUSET BAG 40 KM SKILTET)

KLUBBENS BESTYRELSE

Formand:

Gert Jensen

Mobil: 40 87 04 61

e-mail: jensen.roervig@mail.dk

Bestyrelsesmedlem:

Bjørn Helsted

Mobil: 40 56 91 73

e-mail bjornhelsted@yahoo.dk

KASSERER:

Olav Eriksen

Mobil: 40 18 62 86

e-mail: oh.eriksen@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem:

Søren Hougaard

Mobil: 21 60 20 68

soren@hougaard.eu

Sekretær:

Torben Gandrup

Mobil: 40 58 02 03

e-mail: tagandrup@hotmail.com

STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS!

Klubbens officielle navn er Dansk Amatørfiskerforening-Rørvig og foreningen er tilsluttet Dansk Amatørfiskeforening kreds 2.


Foreningens formål er at virke for danske fritidsfiskeres interesser i Rørvig, således at disse opnår de bedst mulige vilkår for deres fiskeri, samt at søge bevaret stejleplads, redskabsskure, pæleplads samt øvrige til fiskeriet hørende rettigheder mv. på Rørvig Havn.


Vores visioner:

Vi vil bidrage til Rørvig Havns fortsatte udvikling.

Vi vil tiltrække turister fra nær og fjern.

Vi vil bidrage med fiskeyngel klækning, pleje samt udsætning af disse i Isefjorden.

Vi vil samarbejde med bl.a. Geopark Odsherred, Odsherred Turistforening, DTU, Blå Flag og Naturstyrelsen.

Vi vil invitere og undervise skoler i Odsherred.

Vi vil invitere børnehaver og andre institutioner for at se fisk i deres rette element.


Medlemskab:

Som aktivt medlem kan optages enhver, der er fyldt 12 år.

Bestyrelsen optager nye aktive medlemmer og kan ligeledes optage passive medlemmer.

Dansk Amatørfiskerforening - Rørvig © 2007