Billedarkiv fra 1878 til i dag

Fiskerestaurenten havde vand på gulvet. Ingen har set så høj vandstand som ca. 2,3 m. Stormen rasede i 36 t.

Marts 2015. Der er dækket op til fællesmiddag i

klubhuset

Den 20.og 21. juni 2015 afholdt vi et stort loppemarked

i vores partytelt, med mange besøgende.

Midsommerfesten 2014 er slut og vores store partytelt er ved at blive slået sammen og klar til næste gang.

Lige før påske 2015, forsvandt noget af plankeværket

ved terrassen.

Loppemarkedet blev en stor succes som vi vil forsøge

at gentage til næste år.


Dansk Amatørfiskerforening - Rørvig © 2007

I februar 2016 fik vi ny formand og bestyrelsen blev udvidet til fem medlemmer. Fra venstre: Sekretær TorbenGandrup, Olav Eriksen, Formand Gert Jensen, Bjørn Helsted og Kasserer Walther Bjørkmann.

I april 2016 havde vi besøg af fiskerikontrollen, og her var der som sædvanlig god orientering og lejlighed til

at stille spørgsmål. Her demonstreres en rejeruse.