Billedarkiv fra 1878 til i dagDANSK AMATØRFISKERFORENING - RØRVIG

Overskriften nedenfor lever nok ikke helt op til forventningerne, da billeder fra de sidste par år ikke er kommet på siden. Albummet vil blive opdateret i den kommende tid.

Rørvig Havn fra 1878 og til i dag

Tak til Rørvig Bevaringsforening og private for lån af billeder, avisklip er fra Venstrebladet.

Rørvig strand i Isefjord.

Svenske sildefiskere ved bryggen en stille septemberdag

Vilhelm Melbye 1879.

Lodsens udkigspost ca år 1900.

To toldere (med kasket) ved signalmasten ca. 1900.

Udsigt fra Toldboden.

Lodsoldermandsgården - før færgelejet.

Rørvig Havn med salg af fisk fra broen.

Rørvig Havn ca. 1930.

En snak blev det altid til når fangsten var landet.

Fiskerbåd trukket på land ud for det gamle spil ca 1955.

Fiskerbådene ligger tæt. Ca. 1955

Ejner (med kasket) havnens første havnefoged. Ca 1960

Fiskesalg omkring 1965

Omkring 1970.

Lodshuset 100 år i 1980.

Uddybning inde i havnen i 1981.

Luftfoto med ny lystbådehavn.

Isen hobede sig op. Vinter midt i firserne.

Det første blå flag på Rørvig Havn i 1988.

Skoleskibet "Danmark" set fra havnen.

Sommertravlhed, havnen er fyldt helt op med gæster.

Efterårsstemning 2005.

Tegning af Rørvig bro og havn 1891.

Udkigstårn og signalmast for lodser i Rørvig ca. 1900.

Rørvig anløbsbro ca. 1900, tilhøjre Rørvig Kro`s badebro.

Havneparti ca. 1910.

Lars Nielsen - Forfaderen til færgefarten "Korshage".

Fisker Carl Bøje - der boede i "Fjordens Perle".

Havnen fra luften ca. 1950.

Færgen " Korshage " med dannebrogsflag under besæt-

telsen 1940-45.

En rutebil venter på at køre ombord.

Færgen, en rutebil venter, en anden er kommet ombord.

Ca. 1955.

Hele p. pladsen blev fyldt med sand efter at den havde

været losseplads. Ca 1960.

Havnen ca. 1965

1975 efter billederne at dømme.

Lige inden havneudvidelsen.

Ny sydmole etableres ved udvidelsen.

Langebro efter en isvinter.

Herluf Olsen. "Luffe overvejer kølhaling.

Jan, en af de sidste erhvervsfiskere på Rørvig Havn.

Havnefoged Egon Jensen ved roret i anledning af lodsbå-

den fylder 75 år.

Sct. Hans stemning sommeren 2005.

Fem havnefogeder og en assistent, sommeren 2006.

DANSK AMATØRFISKERFORENING - RØRVIG blev stiftet den 9. december 2006 som en underafdeling af Dansk Amatørfiskerforening - DAFF der består af 40 afdelinger på landsplan med ca. 3.300 medlemmer. Herover til højre ses vores første bestyrelse med Formand: Johnni Andersen, Kasserer: Walther Bjørkmann og Bestyrelsesmedlem: Ole Nielsen

Efterårsdag på stejlepladsen, ruserne er hængt til tørre

efter en god ålesæson.  2006

Sejlersæsonen 2007 er forbi, det store arbejde med rengøring kan begynde.

I år forlod de to "gamle" damer havnen.

Højvandet, forår 2008.

Bestyrelsen er udvidet og har fået ny formand, Ebbe Lous. Februar 2009.

Forberedelserne til næste års fiskeri står for døren.

Blå flag anno 2007 på havnen, betyder atter rent vand

gode toiletforhold m. m.

Julemanden ankom også dette år fra "Grønland d. 16. december, mange på kalen tog imod.

Bestyrelsen udsatte 25000 små åleunger hver på 3-5 gram.I Isefjorden 2008.

DAFF-Rørvig bygger klubhus ved stejlepladsen maj 2009

DAFF´S nye klubhus, september 2009.

Dansk Amatørfiskerforening - Rørvig © 2007

Gulvet støbes juli 2009.

Det gamle hus adskildt.

Formanden holder øje med udviklingen, juli 2009.

"Boblerne" sørger for isen ikke lukker, så ænderne kan trives.

Maskiner mødes "ude i vandet" for at læsse de store sten af.

Den årlige begivenhed for fiskeklubben, åleudsætningen

Ålene modtages i skumplast kasser og hældes i fade.

Den 14. februar 2012, løb al vandet ud af havnen.

Midt i september fik "Røde Kro" ny nabo.

Marts 2013. Der er trængsel på havnen efter færgeleje nr. 2 er taget i brug.

Rørvig Havn havde træskibstræf i en weekend i august.

Fiskerestaurenten havde vand på gulvet. Ingen har set så høj vandstand som ca. 2,3 m. Stormen rasede i 36 t.

Marts 2015. Der er dækket op til fællesmiddag i

klubhuset

Den 20.og 21. juni 2015 afholdt vi et stort loppemarked

i vores partytelt, med mange besøgende.

I februar 2016 fik vi ny formand og bestyrelsen blev udvidet til fem medlemmer. Fra venstre: Sekretær TorbenGandrup, Olav Eriksen, Formand Gert Jensen, Bjørn Helsted og Kasserer Walther Bjørkmann.

Den 14. maj 2016 afholdt vi den årlige hornfiskekonkurrence med Claus Christiansen som vinder af både 1. og 2. præmie, og som formand Gert Jensen her overrækker.

Der er ikke meget tilbage.

Isvinter januar 2010. Isen er ca. 10 cm. tyk.

Januar 2011, der bygges ny mole til nyt færgeleje, med

tilkørsel efter færgehuset.

Kongemolen bliver renoveret. Januar 2011.

Juli 2011, vi modtog 13000 små åleunger.

Knud Møller udsætter ål, næsten en ad gangen.

I august blev det sorte skur revet ned.

I marts 2012 prøvede nogle fiskere at tømme fjorden for tang og blade, der var dog ingen fiskefangst.

I midten af maj måned 2013 indsatte færgeselskabet en

ny færge: Isefjord af Hundested.

Den 6. december havde vi storm (Bodil) på ca. 40. pr. sek. og en forhøjet vandstand på ca. 2,3 m.

Midsommerfesten 2014 er slut og vores store partytelt er ved at blive slået sammen og klar til næste gang.

Lige før påske 2015, forsvandt noget af plankeværket

ved terrassen.

Loppemarkedet blev en stor succes som vi vil forsøge

at gentage til næste år.


I april 2016 havde vi besøg af fiskerikontrollen, og her var der som sædvanlig god orientering og lejlighed til

at stille spørgsmål. Her demonstreres en rejeruse.

Først i september 2016 blev der støbt grund til en røge

ovn.